ყველა კომპანია

მომსახურება
სინათლისთვის

ენერგო-პრო ჯგუფი საქართველოში

ენერგო-პრო ჯგუფი საქართველოში მოღვაწეობს 2006 წლიდან. დღეისთვის ჯგუფი საქართველოში წარმოდგენილია 5 კომპანიის სახით


სს „ენერგო-პრო ჯორჯია ჰოლდინგი“ - არის სააქციო საზოგადოება, რომელიც შეიქმნა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 2021 წელს. კომპანიის დაარსება დაკავშირებული იყო საქართველოში ენერგეტიკული ბაზრის რეფორმასთან, რომლის მიზანია საზოგადოების მაღალი სტანდარტების მქონე ბაზრის შექმნა, მომსახურება და მომხმარებელთა დაცვა, რაც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს თავისუფლად აირჩიონ თავიანთი მომწოდებლები. ჰოლდინგი უზრუნველყოფს ენერგო-პრო ჯგუფის კომპანიების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ზოგად სერვისებს, საერთო მომსახურების სახით. აღნიშნული კომპანიის შექმნით შესაძლებელი გახდა გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის სამართლებრივი განცალკევების პირობებში კომპანიების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ზოგადი (არასპეციფიკური) საქმიანობის  არსებული რესურსებით უზრუნველყოფა.

ჩვენი
კომპანიები